De vacaturesite voor hardwerkend Nederland

Werkzoekenden
voor werkgevers >

Op de carrière-weblog van Vacaturekrant.nl kan iedereen meepraten over zijn of haar carrière. Je kunt hier met andere bezoekers van Vacaturekrant discussiëren over het laatste nieuws over de arbeidsmarkt of nuttige tips uitwisselen met andere bezoekers.

2 July 2015 om 04:22

Veel discriminatie bij solliciteren

Slechts 33% van de werkzoekenden heeft zich nooit gediscrimineerd gevoeld bij solliciteren. De rest heeft wel discriminatie ervaren, om verschillende redenen. Dat blijkt uit onderzoek van Vacaturekrant.nl.

25% van de ondervraagden geeft aan zich gediscrimineerd te hebben gevoeld omdat zij vrouw is. Voor 24% is dat het geval omdat hij of zij een allochtone achtergrond heeft. 18% geeft aan dat dit komt vanwege een handicap.

Vacaturekrant.nl kreeg diverse reacties over discriminatie vanwege een allochtone achtergrond. Dit naar aanleiding van een onlangs gepubliceerd artikel over werkgevers in Den Haag die Nederlanders met een Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond discrimineren.

Lees verder   3 reacties

1 July 2015 om 10:14

Per 1 juli verandert de Werkeloosheidswet; de belangrijkste veranderingen op een rij!

Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW) daarom zet Vacaturekrant.nl de belangrijkste veranderingen voor je op een rij:
• Mensen met een tijdelijk contract krijgen eerder zekerheid;
• De ontslagprocedures worden duidelijker, eenvoudiger en sneller;
• Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering in stappen ingekort.

Ben je werkloos vóór 1 juli 2015?
Als je werkloos bent vóór 1 juli 2015 en krijg je WW dan verandert er op dit moment niets voor je. Wel kun je te maken krijgen met de nieuwe regels als jouw situatie verandert.

Word je werkloos op of na 1 juli 2015?
Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand achteraf betaald. Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald.

1. Opgeven en verrekenen van inkomsten.
Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

2. Na 6 maanden passend werk.
Ben je langer dan 6 maanden werkloos? Vanaf 1 juli 2015 worden na een half jaar WW alle banen als passend gezien. Dat betekent dat je als werkzoekende na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met lager opleidings-, werk- en denkniveau.

3. WW vult inkomen aan.
De WW-uitkering vult het inkomen aan als u als werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-uitkering.

4. Andere berekening van dagloon.
De berekening van het dagloon van je WW-uitkering verandert. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering.
Het dagloon is de basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt UWV vanaf 1 juli 2015 naar het sv-loon dat je verdiende in een periode van een jaar voordat je werkloos werd.

5. Sollicitatieplicht.
Als je een WW-uitkering krijgt, heb je ook plichten, zoals een sollicitatieplicht. Ook als je naast je WW-uitkering een baan  voor een x aantal uur hebt.

Word je werkloos op of na 1 januari 2016?
Je krijgt dan in ieder geval te maken met de nieuwe regels die ingaan per 1 juli 2015. Maar ook veranderen er 1 januari 2016 een aantal zaken:
1. De duur van de WW-uitkering wordt korter.
Raak je op of na 1 januari 2016 werkloos? Dan heb je minder lang recht op een WW-uitkering dan vóór die periode. De maximale duur van de WW wordt vanaf 2016 korter! Dit gaat stapsgewijs. In 2015 is maximale duur 38 maanden maar vanaf 2016 zal er ieder kwartaal een maand vanaf gaan. Vanaf 1 april 2019 zal een werkloze maximaal 24 maanden een WW-uitkering krijgen.

2. De opbouw van de WW-uitkering gaat veranderen.
Als je werkt, bouwt je WW-rechten op. De eerste 10 jaar krijg je voor elk gewerkt jaar een maand WW-recht. Als je na 10 jaar werkloos raakt, heb je dus  recht op maximaal 10 maanden WW-uitkering. Na 10 jaar komt er voor ieder jaar dat je werkt een halve maand uitkering bij. Dus: werk je bijvoorbeeld 16 jaar, dan heb je recht op 10 x 1 maand + 6 x ½ maand = 13 maanden WW-uitkering. WW-rechten die je hebt opgebouwd voor 1 januari 2016, blijven tellen voor 1 maand.

Heb je op dit moment een tijdelijk contract?
Door de Wwz verandert er een aantal zaken als je een tijdelijk contract hebt. Deze veranderingen worden in fases doorgevoerd.   Door de Wwz heeft u als tijdelijke werknemer sinds 1 januari 2015 meer zekerheid. Zo is de mogelijkheid om een proeftijd op te nemen in tijdelijke contracten beperkt.

1. Andere regels voor proeftijd.
Sinds 1 januari 2015 is er bij arbeidscontracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer mogelijk. Duurt jouw tijdelijke contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar? Dan is een proeftijd mogelijk van maximaal 1 maand. Voor contracten van 2 jaar of langer geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden. Dit geldt ook voor contracten voor onbepaalde tijd.

In de wet is nu duidelijk geregeld dat een werkgever die een contract verlengt, geen proeftijd meer mag opnemen in het  verlengde arbeidscontract. Ga je binnen het bedrijf ander werk doen, waarvoor nieuwe vaardigheden of verantwoordelijkheden gelden? Dan kan jouw werkgever wel een nieuwe proeftijd opnemen.

2. Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten.
Een concurrentiebeding is een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract hetzelfde soort werk te doen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Voor jou als tijdelijke werknemer betekent dit dus meer vrijheid om over te stappen naar een andere werkgever.

3. Aanzegplicht: wel of geen verlenging tijdelijke contracten.
Voor werkgevers geldt sinds 1 januari 2015 de aanzegtermijn en de aanzegplicht. Als jij een  tijdelijke werknemer bent, wordt het daardoor duidelijker of jouw contract wel of niet verlengd wordt.
Jouw werkgever moet minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan jou melden of hij het contract verlengt of niet. Dit geldt voor contracten van 6 maanden of langer. En ook voor aansluitende en lopende contracten die stoppen vanaf 1 februari 2015.

De aanzegplicht geldt niet voor contracten korter dan 6 maanden. En ook niet als er nog geen einddatum bekend is. De aanzegtermijn geldt niet als een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Komt jouw werkgever de aanzegplicht niet of niet op tijd na? Dan is hij wettelijk verplicht om jou  een vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal dagen dat jouw werkgever te laat is. De maximale vergoeding is gelijk aan één maandloon.

4. Eerder recht op een vast contract.
Door de Wwz je jij als flexwerker eerder recht op een vast contract. Werknemers met een tijdelijk contract kunnen vanaf 1 juli 2015 sneller doorstromen naar een vaste baan. Jij hebt dan na 2 jaar recht op een vast contract in plaats van na 3 jaar.

Transitievergoeding bij stopzetting contract
Ben jij 2 jaar of langer in dienst geweest bij een werkgever met een vast of tijdelijk contract? Dan krijg je vanaf 1 juli 2015 een vergoeding bij ontslag. Die krijg je ook als het contract niet wordt verlengd. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Deze vergoeding heet de transitievergoeding.

Meer informatie vind je  op www.uwv.nl

Reageer

30 June 2015 om 05:29

Hittegolf: wat trek ik aan naar kantoor?

Wat trekken we aan naar kantoor deze dagen? Slippers? Eindelijk dat topje met spaghettibandje? Een korte broek? Een casual outfit aan en nette outfit mee? De meningen zijn erover verdeeld.

Etiquettedeskundige Anouk van Eekelen – bekend van het tv-programma ‘Dames in de dop’ heeft een uitgesproken mening: “Teveel bloot is niet zakelijk. En slippers zijn helemaal uit den boze, tenzij je natuurlijk op het strand werkt.”

Volgens Van Eekelen is het typisch Nederlands om zodra het warm is te denken dat je wel in een strandoutfit naar het werk kunt. “In Zuid-Italië en Spanje gaan de mensen, hoe heet het ook is, gewoon in een net zomerpak gekleed naar kantoor. Een korte broek, een jurkje zonder mouwen of een T-shirt past nu eenmaal niet in een zakelijke omgeving, zeker niet als iedereen er normaal gesproken een jasje of pak draagt.”

Lees verder   Reageer

29 June 2015 om 10:13

Recruiter focust op verkeerde kandidaten

Recruiters denken dat het beter is passieve kandidaten te werven voor vacatures dan actief werkzoekenden. Daar lijkt nu echter een kentering in te komen. Actief werkzoekenden blijken toch grote voordelen te hebben voor een organisatie.

Veel bedrijven kijken bij hun werving naar passieve kandidaten. Dat zijn werkende mensen die tevreden zijn met hun huidige baan, maar wel openstaan voor een telefoontje van een recruiter met een interessante aanbieding. Echter, steeds meer organisaties ontdekken dat actieve zoekers gemotiveerder zijn om te slagen in hun nieuwe baan.

Passieve kandidaten worden als paradepaardjes beschouwd. Ook Jonathan Turner, directeur HR bij de Amerikaanse vliegtuigonderdelenfabrikant B/E Aerospace, was er altijd van overtuigd dat het beter is om passieve kandidaten te werven. Zij zijn immers tevreden en productief in hun huidige baan en hebben daarvoor de juiste kwalificaties.

Lees verder   2 reacties

25 June 2015 om 03:20

Laagopgeleide in de knel

De kloof tussen de opleidingsniveau’s wordt steeds groter in Nederland. Wat betreft uurloon, werkzekerheid en armoede. Daarin raken laagopgeleiden steeds verder achterop. Dat staat in een zojuist gepubliceerd onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in Nederland neemt steeds verder toe. De afgelopen 25 jaar zijn de verschillen in uurloon en werkzekerheid al meer uiteengelopen. Als er niets verandert, dan raken de laagopgeleiden ook wat betreft werkloosheid en armoede verder achterop.

Ruim twee miljoen werkenden en werkzoekenden hebben maximaal een vmbo- of mbo 1-diploma gehaald. Een groot deel van hen heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt. Het risico op werkloosheid is voor hen 1,5 keer zo hoog als gemiddeld. En zij hebben vaker dan anderen onzeker en laagbetaald werk.

Lees verder   Reageer

23 June 2015 om 10:27

Afgewezen kandidaten voelen zich niet serieus genomen

Van alle kandidaten die hebben gesolliciteerd bij een organisatie wil 94% een terugkoppeling van deze werkgever. Als ze een gesprek hebben gehad en zijn afgewezen, willen ze weten waarom. Recruiters reageren echter vaak niet en als ze dat wel doen, geven ze slechts in 4 van de 10 gevallen echte feedback. Dit blijkt uit het 2015 Talent Trends onderzoek van LinkedIn.

Door het uitblijven van feedback voelen kandidaten zich niet serieus genomen door het bedrijf. Ze zullen in de toekomst niet weer solliciteren. Sterker nog, ze zullen ook hun vrienden aanraden er niet te solliciteren.

Als kandidaten wel feedback krijgen, zijn ze 4 keer meer genegen om in de toekomst op een andere openstaande vacature bij het betreffende bedrijf te reageren. Als een recruiter geen feedback geeft is dat zeer schadelijk voor het employer brand. Immers, de helft van de hoger geschoolde sollicitanten vraagt eerst aan vrienden en collega’s wat zij van een bepaalde organisatie vinden voordat zij solliciteren. Als het antwoord negatief is, solliciteren zij vaak niet.

Lees verder   1 reactie

22 June 2015 om 10:02

Mismatch op de arbeidsmarkt

Ondanks de aantrekkende economie is er sprake van een steeds grotere mismatch op de arbeidsmarkt. Dit concluderen ABN AMRO en FastFlex in het op 17 juni gepubliceerde rapport ‘The war for talent is over – and talent has won’.

Deze mismatch wordt veroorzaakt en vergroot door de impact van technologie. Daardoor ontstaat een kloof tussen vraag en aanbod van arbeid. Het aantal vacatures stijgt bijna evenredig met het aantal werklozen. Er is minder behoefte aan administratieve en productiegerelateerde krachten.

Lees verder   Reageer

19 June 2015 om 04:19

Maand mei: lichte daling werkloosheid

Het CBS meldt dat de werkloosheid in Nederland in de maand mei 6,9% bedroeg. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van vorige maanden.

In mei waren 617.000 mensen werkloos. Mensen die wel beschikbaar voor een baan zijn, maar er geen kunnen vinden. De werkloosheid in april bedroeg 7%. Dat percentage was 7,2% begin dit jaar.

Lees verder   Reageer

18 June 2015 om 01:57

Bijna 40% wel eens gepest op werk

Werknemers komen regelmatig in aanraking met pesten op het werk.

Dat blijkt uit onderzoek van Vacaturekrant.nl

Lees verder   5 reacties

18 June 2015 om 10:21

Werkgevers in Den Haag discrimineren Nederlanders met Marokkaanse en Hindoestaanse achtergrond

In en rondom Den Haag hebben werkzoekenden met een Marokkaanse of Surinaams-Hindoestaanse achtergrond minder kans op werk dan autochtone Nederlanders met hetzelfde cv. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van gemeente Den Haag.

Minister Asscher van Sociale Zaken laat in een reactie op het rapport weten “discriminatie zorgt dat toekomstdromen eindigen in frustratie en dat talent wordt verspild”. Sinds vorig jaar kunnen contracten met bedrijven die discrimineren worden ontbonden. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk met Asscher in debat over het rapport.

Autochtone sollicitant anderhalf keer zoveel kans
Voor het onderzoek solliciteerden drie gelijkwaardige kandidaten met gestandaardiseerde brieven en cv’s op dezelfde vacature: een autochtone, een Marokkaans-Nederlandse en een Hindoestaans-Nederlandse sollicitant. In totaal verstuurde SCP 504 sollicitaties naar 176 verschillende vacatures in de regio Haaglanden.
Uit het experiment blijkt dat autochtone kandidaten anderhalf keer zoveel kans hadden op een succesvolle sollicitatie. Een autochtone werkzoekende had 34 procent kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek, dit gold voor 23 procent van de Hindoestaanse Nederlandse sollicitanten en 19 procent van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond.
De kansen van mannelijke en vrouwelijke sollicitanten verschilden niet. Ook vond de SCP geen verschil in discriminatie bij functies met en zonder klantcontact, bij functies van laag en midden niveau en naar sector. Wel wordt er meer gediscrimineerd in Den Haag in vergelijking met de omgeving.

“Het maakte voor de omvang van discriminatie wel uit of het ging om een vacature in Den Haag zelf of in de rest van de regio Haaglanden. In Den Haag wordt vaker gediscrimineerd. Op grond van dit onderzoek kan niet worden bepaald waardoor dit komt.”

Allochtone sollicitant vormt een risico
Het SCP zocht contact met alle 176 werkgevers, 105 organisaties wilde meewerken met een kort telefonisch interview. Een kwart van deze bedrijven zegt iets van diversiteitsbeleid te voeren. Dit houdt volgens het SCP niet veel meer in dan de uitgesproken wens om een divers bedrijf te zijn. Door de bedrijven worden geen specifiŽeke maatregelen gebruikt om dat te bereiken.
De reden voor de afwijzing van allochtone kandidaten ligt volgens het SCP aan het negatieve beeld dat er heerst over sollicitanten met een andere ethnische achtergrond. Dit is het psychologische mechanisme van de niet-westerse sollicitant als de ander. Daarnaast is ook het economisch beeld hardnekkig van de niet-westerse sollicitant als risico.

Extra informatie op cv nodig om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan

Naast het noemen van een buitenlandse naam testte het SCP de Haagse werkgevers ook door extra informatie toe te voegen bij sollicitanten van een niet-westerse achtergrond. Zo blijkt dat er niet meer gediscrimineerd wordt bij Hindoestaanse-Nederlanders wanneer zij in hun sollicitatiebrief vermelden dat zij zich betrokken voelen bij de Nederlandse samenleving, zoals vermelding van vrijwilligerswerk.
Voor sollicitanten met een Marokkaanse achtergrond had dit geen effect. Wat wel helpt is het vermelden van extra werkervaring, relevante cursussen en passages over inzet en motivatie. Hierdoor wordt het ‘risico’ om Nederlandse-Marokkanen in dienst te nemen minder hoog geschat.

“Discriminatie van Marokkaanse Nederlanders op de arbeidsmarkt [heeft te] te maken met risico’s die selecteurs verbinden aan het aannemen van mensen uit deze groep (economisch mechanisme achter discriminatie). Met extra werkervaring en relevante cursussen kunnen Marokkaanse Nederlanders voor deze risicoinschattingen compenseren”

Bron: nrccarriere.nl

Poll:
Heb jij je wel eens gediscrimineerd gevoeld bij solliciteren?

8 reacties

Previous Posts

Telegraaf Media
Je kunt nog veel meer vinden op de classified websites van TMG:
Tweedehands of nieuwe spullen op Speurders.nl, auto's op GasPedaal
Boten vind je op Botentekoop.nl, campers of caravans op CampersCaravans.nl
Een nieuwe woning op JAAP.NL, en een relatie op Relatieplanet.nl